ФОНОВЕ ЗА МЕНЮ, ОБЕДНО МЕНЮ, ПРАЗНИЧНИ ОФЕРТИ.

Поръчки на e-mail: mk.oferti@gmail.com  или тел. 0878 18 12 42
ПРОДАЖБА НА ГОТОВИ ДВУСТРАННИ листи за меню на  ресторант, хотелски презентационни материали и др.
Цветен двустранен печат, хартия 130 г. хромолукс.
 Напечатаният черен текст е примерен.

Двустранните бланки са предназначени за намаляване разходите при отпечатване на менютата, като ползвате готови пълноцветни фонове и печатате само черен текст с обикновен принтер. В резултат получавате разпечатки с по-високо качество и на по-ниска цена, отколкото ако печатате директно цветни листи в копирен център или на собствен цветен принтер.
Избирайки вариант измежду готовите теми с дизайни, на практика получавате безплатен дизайн.

Цените за различни количества са дадени в таблицата вляво.
 Тук са дадени наличните дизайни за бланки за меню формат А4


обедно меню, сватбено меню, готови менюта, меню за бар, рамки за менюта, рамки за покани, евтини менюта, декоративна хартия, меню за заведение, принтерна хартия, шаблон за меню, печат на менюта, меню за ресторант, хартия за сервиране, печатна хартия, листи за джобове на меню, кетъринг меню, дневно меню, стара хартия, луксозна хартия, оферти за хотели, коментари за хотели, хотелско обзавеждане
Фонове А4 - Мраморна текстура (в наличност) - № 9121

меню за заведение, фонове, меню за ресторант, примерно меню, обедно меню, сватбено меню, готови менюта, бързи менюта, рамки за менюта, рамки за покани, меню за механа, евтини менюта, евтини покани, джобове за меню, кетъринг меню, дневно меню, ресторантски менюта, луксозна хартия, видове менюта, печат на фирмени бланки, оферти за хотели, коментари за хотели, хотелско обзавеждане, оборудване
Фонове А4 - Класическа рамка (в наличност) - № 9101

джобове за менюта, фонове за покани, фонове за менюта, меню за ресторант шаблон, рамки за покани и менюта, готови евтини менюта, листи за меню, примерно меню, евтини покани, кетъринг меню, дневно меню, хартия за сервиране, печатна хартия, състарена стара хартия, луксозна хартия, оферти за хотели, коментари за хотели, хотелско обзавеждане
Фонове А4 - Жълт пергамент с орнаменти (в наличност) - № 9102

фон за покана, фон за меню, примерно меню, готови менюта, меню на ресторант шаблон word, меню за механа, меню за бар, рамки за менюта, декоративна хартия пергамент, меню за заведение, принтерна хартия, принтерна хартия, меню за ресторант word, хартия за сервиране, печатна хартия, джобове за менюта, бланки за оферти, кетъринг меню, дневно меню, ресторантски менюта, луксозна хартия, видове менюта, печат на фирмени бланки,състарена стара хартия, оферти за хотели, коментари за хотели, хотелско обзавеждане

Фонове А4 и А5 - Стилна рамка (в наличност) - № 9103

лист меню, винен лист, фонове, готови менюта, бързи менюта, меню за ресторант word шаблон, меню за механа, меню за бар, рамки за менюта, рамки за покани, декоративна принтерна хартия, меню за заведение, меню за пицария, дизайн и предпечат
Фонове А4 - Арка (в наличност) - № 9104

гланцирана хартия, хартиени подложки, примено меню, готови менюта, принтерна хартия, листи меню за кожени папки, кожени менюта, джобове за менюта, меню за пицария, хартия за менюта, принтерна хартия, меню за ресторант word, хартия за сервиране, печатна хартия, безплатен дизайн на меню, стара хартия
Фонове А4 - Маслини 1 (в наличност) - № 9105

меню за пицария, декоративна хартия, лист меню, винен лист, фонове, готови менюта, бързи менюта, меню шаблон, рамки за менюта и покани, декоративна принтерна хартия, меню за заведение, джобове за менюта, папки за меню, принтерна хартия, меню за ресторант word, ресторантски менюта, дизайн и предпечат, хартия за сервиране, печатна хартия, луксозна хартия, видове менюта, печат на фирмени бланки
Фонове А4 - Маслини 2 (в наличност) - № 9106

фон за покана, фон за меню, хартия за меню, обедно меню, готови менюта, продажба на меню, листи за кожени папки за меню на ресторант, бързи менюта, експресно меню, печат на меню, примерно меню, страници на меню, битови менюта, хартия за сервиране, печатна хартия, евтини менюта, меню за битов ресторант, меню за механа, меню за пицария, джобове за менюта, папки за меню, луксозна хартия, оферти за хотели, коментари за хотели, хотелско обзавеждане
Фонове А4 - Старинен лист с орнаменти (в наличност) - № 9107
обедно меню, готови менюта, меню за механа, евтини менюта, декоративна хартия, меню за заведение, шаблон за меню, печат на менюта, меню за ресторант word, листи за меню, дневно меню, хартия за принтер А4, хартия за сервиране, печатна хартия, бързи менюта, джобове за меню, менюта за ресторанти word, стара хартия, луксозна хартия, видове менюта, печат на фирмени бланки, оферти за хотели, коментари за хотели, хотелско обзавеждане
Фонове А4 - Светла дървена текстура (в наличност) - № 9122

фон за покана, фон за меню, евтини менюта, печат на менюта, бързи менюта, листи за кожена папка меню, меню за механа, меню за винарна, меню за битов ресторант, хартия за принтер А4, хартия за сервиране, печатна хартия, шаблон за меню word, дизайн и предпечат, гланцирана хартия, подложки, луксозна хартия, видове менюта
Фонове А4 - Обгорена хартия (в наличност) - № 9108

евтини менюта, печат на менюта, бързи менюта, листи за кожена папка меню, битови менюта, меню за механа, меню за винарна, безплатен дизайн на меню, предпечат, луксозна хартия, печатна хартия, видове менюта
Фонове А4 - Механа (в наличност) - № 9109

готови менюта, кожени папки за меню с готови фонове, обедни менюта, примерно меню за ресторант, меню за напитки, меню за вино, бързи менюта, хартия, за принтер А4, шаблон за меню за ресторант word, безплатен дизайн за меню, състарена стара хартия, дизайн и предпечат, гланцирана хартия, подложки, луксозна хартия, печатна хартия, видове менюта, печат на принтер
Фонове А4 - Коркови тапи (в наличност) - № 9110

готови менюта, меню с готови фонове, меню за кафене, меню за напитки, евтини менюта, джобове за меню, бланки за меню, фон за меню, шаблони за менюта, бързи менюта, хартия за принтер А4, дизайн и предпечат, меню за ресторант word, луксозна хартия, видове менюта, печат принтер
Фонове А4 - Кафе (в наличност) - № 9111

готови менюта, меню с готови фонове, меню за пица, менюта за ресторанти, меню за напитки, евтини менюта, джобове за меню, бланки за менюта, фон за меню, шаблон за меню, бързи менюта, дизайн и предпечат меню пица
Фонове А4 - Пицария (в наличност) - № 9112

готови менюта, меню с готови фонове, меню за пица, менюта за ресторанти, меню за напитки, евтини менюта, джобове за меню, бланки за меню, фон за меню, шаблони за менюта, бланка за оферти, бързи менюта
Фонове А4 - Карта на Италия (в наличност) - № 9113

евтини менюта, готови менюта, меню с готови фонове, менюта за ресторанти, менюта за механа, меню за напитки, джобове за меню, бланки за меню, хартия за менюта, фон за меню, фонове за менюта, шаблони за менюта, меню на морето, менюта Варна, менюта Бургас, рибно меню, примерно меню на ресторант, примерно меню за заведение, бързи менюта, хартия за принтер А4, шаблон за меню word, безплатен дизайн за меню, състарена стара хартия, печатна хартия, дизайн и предпечат на менюта, луксозна хартия, видове менюта, печат на фирмени бланки, хотелско оборудване
Фонове А4 - Морска карта (в наличност) - № 9114

евтини менюта, готови менюта, меню с готови фонове, менюта за ресторанти, менюта за механа, меню за напитки, евтини менюта, джобове за меню, бланки за меню, хартия за менюта, фон за меню, фонове за менюта, шаблони за менюта, меню на морето, менюта Варна, менюта Бургас, рибно меню, примерно меню на ресторант, примерно меню за заведение, бързи менюта, хартия за принтер А4, шаблон за меню word, състарена стара хартия, дизайн и предпечат, луксозна хартия, видове менюта, печат на фирмени бланки принтер, хотелско оборудване
Фонове А4 - Компас и въже (в наличност) - № 9115

евтини менюта, готови менюта, меню с готови фонове, менюта за ресторанти, менюта за механа, меню за напитки, евтини менюта, джобове за меню, бланки за меню, хартия за менюта, фон за меню, фонове за менюта, шаблони за менюта, меню на морето, менюта Варна, менюта Бургас, рибно меню, примерно меню на ресторант, примерно меню за заведение, джобове за менюта, безплатен дизайн на меню, стара хартия, дизайн и предпечат, печатна хартия, луксозна хартия, видове менюта, печат принтер
Фонове А4 - Сандък и корабен рул (в наличност) - № 9116

евтини менюта, готови менюта, гланцирана хартия, подложки, меню с готови фонове, менюта за ресторанти, менюта за механа, меню за напитки, евтини менюта, джобове за меню, бланки за меню, хартия за менюта, фон за меню, фонове за менюта, шаблони за менюта, меню на морето, менюта Варна, менюта Бургас, рибно меню, примерно меню на ресторант, примерно меню за заведение, джобове за менюта, безплатен дизайн за меню, дизайн и предпечат, луксозна хартия, видове менюта, печат принтер, печатна хартия
Фонове А4 - Раковина и звезди (в наличност) - № 9117

евтини менюта, готови менюта, меню с готови фонове, гланцирана хартия, подложки,менюта за ресторанти, менюта за механа, меню за напитки, евтини менюта, джобове за менюта, бланки за меню, хартия за менюта, фон за меню, фонове за менюта, шаблони за менюта, меню на морето, менюта Варна, менюта Бургас, рибно меню, примерно меню на ресторант, примерно меню за заведение, бързи менюта, хартия за принтер А4, шаблон за меню word, безплатен дизайн за меню, предпечат, луксозна хартия, видове менюта, печат принтер за менюта, печатна хартия
Фонове А4 - Син морски фон с въже (в наличност) - № 9118

меню за китайски ресторант, японски ресторант, суши меню, гланцирана хартия, подложки,азиатски ресторант, меню за арабски ресторант, меню за индийски ресторант, меню за вегетариански ресторант, меню за средиземноморски ресторант, веган меню, евтини менюта, печат на менюта, бързи менюта, листи за меню, хартия за менюта, дизайн на меню шаблони за менюта, бланки за менюта, примерно меню за ресторант, примерно меню за заведение, джобове за менюта, луксозна хартия, видове менюта, печат принтер за менюта
Фонове А4 - Екзотични подправки (в наличност) - № 9119

обедно меню, готови менюта, меню за механа, спа меню, хотелско оборудване, евтини менюта, декоративна хартия, меню за заведение, шаблон за меню, печат на менюта, меню за ресторант, листи за меню, дневно меню, примерно меню на ресторант, примерно меню за заведение, джобове за менюта, печат на менюта, луксозна хартия, печатна хартия, видове менюта, печат на фирмени бланки, оферти за хотели, коментари за хотели, хотелско обзавеждане
Фонове А4 - Светъл фон с рамка (в наличност) - № 9120


Поръчки на e-mail: mk.oferti@gmail.com  или тел. 0878 18 12 37
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Продажба на готови фонове А5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ЗА ПОРЪЧКА: 0878 18 12 42,
mk.oferti@gmail.com

До 500 броя се продават налични фонове (показани вдясно).
Над 1000 броя можете да поръчате фонове с индивидуален дизайн, или добавяне на надпис, изображение, лого.
ИДЕИ - можете да използвате фоновете за:
~ Листи на основното меню в папките
~ Бланки за обедно меню, дневно меню
~ Празнично меню, кетъринг меню, парти меню
~ Разпечатване на покани, оферти, презентации
~ Малки афиши за събития и промоции
~ Малки подложки за сервиране (със или без напечатан текст)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 СТОЯЩИ ДВУСТРАННИ ПОСТАВКИ ЗА МАСА A5, А4 
изработка по заявка - от дърво и изкуствена кожа.
http://mk-meniuta.blogspot.com/
Тези стойки са предназначени за:  
- ресторанти (обедно меню и нови предложения), 
- хотели (рецепция, бар, рум-сървис),  
- фирми (ценоразпис на услуги, актуални промоции).

 Поръчки на e-mail: mk.oferti@gmail.com  или тел. 0878 18 12 42

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ:

Изработка на висококачествени кожени папки за ресторанти и хотели:
https://papki-menu.blogspot.bg/

Оригинални дървени корици за менюта, албуми, тефтери, каталози, поздравителни книги и др.

https://korici.blogspot.bg/

Черни дъски за промоции, тротоарни и стенни табели, декоративни фигури

https://menu-board.blogspot.bg/

http://www.mk-meniuta.blogspot.com/
 Поръчки на e-mail: mk.oferti@gmail.com  или тел. 0878 18 12 42